Digihem


Finlands svenska hembygdsförbundets nya satsning

Kunskapsbank om digitalisering av kulturarv

Presenterar hembygdsföreningarnas arkiv och samlingar

Välkommen till Digihems hemsida!

 

Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds nya satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Digihem riktar sig till Hembygdsföreningar som förvaltar lokalt kulturarvsmaterial i form av foton, föremål och arkivalier, och som projektnamnet säger så är det främst den digitala sidan vi vill arbeta med inom projektet.

Digihem kommer att hjälpa till med att samla information om hur man tar tillvara, hanterar och sparar det digitala materialet samt gör det tillgängligt. Det här kommer att göras genom träffar och seminarier på olika orter i svenskfinland. På hemsidan kommer också att publiceras material, i den mån det skapas. Här kommer du också att hitta länkar till annat aktuellt som hjälper dig i ditt  hembygdsarbete.

Digihem kommer att arbeta med 3 pilotföreningar för att visa hur man kan arbeta med sitt material digitalt men det finns också möjlighet för andra att komma med i projektet. Om man vill komma med i projektet är det önskvärt att man är medlem i FSH och att man bekantar sig med Digihem-kriterierna.

Möten och seminarier är öppna för alla intresserade och har ni inom föreningen frågor så kontakta projektledaren Susanne Lagus.

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf.