Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Utbildningsdag i Borgå 6.8.2015

16.06.2015 kl. 09:34

 

Under dagen kommer vi att gå igenom praktiska saker som man bör tänka på när man digitaliserar; fotografering av museiföremål och skanning av fotografier. Ytterligare kommer vi att få höra om digitaliseringen av kulturarvet i östra Nylands museer.

Deltagandet är kostnadsfritt och lunchen bekostar deltagarna själva.

Sista anmälningsdag är torsdag 30.7.2015, till projektledare Susanne Lagus på tfn 040-1841 668 eller susanne.lagus@hembygd.fi.

Ladda ner programmet här.

 

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.