Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Info om skanningskurserna

19.11.2015 kl. 16:49

Nu har Digihem hållit tre intressanta kurser i skanning. Den senaste hölls i Ekenäs 11.11.2015.

Här hittar du en kort sammanställning av det som behandlats under de tre kurserna.

Nästa år, någon gång i januari eller februari kommer en skanningskurs att hållas i Östra Nyland. Mera info om det senare. Men har ni föreningar frågor eller önskemål angående kursen, så ta gärna kontakt nu redan.

 

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.