Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Delta i utställningen Finland 1917

28.04.2016 kl. 10:39

Har din förening material från året 1917 som kan samlas till en gemensam digital utställning och på så vis få en samlad och bredare kunskap om vad som hände på olika orter under det händelserika året?

Läs mera om hur FSH och Digihem kommer att arbeta med den digitala utställningen och hur din förening kan delta. Ladda ner planen här.

Fotoutställningarna, som nämns i planen, är under arbete och därför kommer information om dem att publiceras senare.

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.