Material

Här kommer att samlas material som berör kulturarvsmaterial; insamling, ordnande, katalogisering, förvaring, tillgängliggöra mm. Materialet kan fungera som hjälp när din förening funderar på vad som rekommenderas idag när man arbetar med digitalt material. Här kommer också att finnas länkar till saker som kan vara intressanta eller värdefulla att bekanta sig med.

 

Arbetsbok för lokalmuseer

Museiverket har år 2011 gett ut en arbetssbok som är speciellt utarbetad för museer och samlingar som saknar professionell heltidsanställd museipersonal. Läs mer och ladda ner boken från Museiverkets sida

http://www.nba.fi/sv/utveckling/arbetsbok_for_lokalmuseer

 

Fotografier på Facebook

Här nedan finns en länk till IT3, där Jonas Rönnqvist skrivit en artikel om "Vad händer med mina bilder på Facebook".

http://it3.fi/artiklar/article-34246-16583-vad-hander-med-mina-bilder-pa-facebook

 

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf.