Här hittar du dokument som behandlar digiatlisering i allmänhet samt info om hur du kan arbeta med digitaliseringsprojekt.

 

Riksantikvarieämbetet i Sverige har år 2013 gett ut ett dokument som behandlar riktlinjer för digitalisering av kulturarvet. Dokumentet är gjort för deras behov men där finns mycket bra och läsvärt. Materialet får användas men man ska uppge vem som har gjort dokumentet. (upphovsrättsinnehavaren)
Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet. 2013 www.raa.se
länk till webbsidan: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/9240

 

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0
En nätpublikation som gavs ut år 2012  av projektet Museum 2015 och Museiverket.

Ladda ner publikationen här

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf.