Minimiuppgifter vid katalogisering

Museiverket har uppdaterat sina webbsidor och ändrat endel länkar till sina sidor 18.5.2018. Den "gamla" webbsidan där man hittade katalogiseringsuppgifterna fanns på luettelointiohje.fi men hittas nu på Museiverkets webbsida under fliken Utveckling av museibranschen, på finska Museoalan kehittäminesen ohjeita ja oppaita, där uppgifterna hittas på den finska sidan.

 

Projektet Museum 2015 har gett ut en lista på vilka de minimiuppgifter är som bör antecknas om ett objekt när man katalogiserar. I själva katalogiseringsanvisningarna finns sedan förklarat vad den här informationen är, hur den ska antecknas samt exempel. Minimiuppgifter, en översikt. Katalogiseringsuppgifterna baserar sig på standarden Spectrum, och innehåller totalt ca 540 olika uppgifter.

Katalogiseringsanvisningarna kan laddas ner som pdf-dokument från Museiverkets webbsida. I anvisningarna finns även minimiuppgifterna i slutet av dokumenten, se innehållsförteckningen.

Observera! Här finns uppräknat endast vilken typ av information som bör nämnas om olika objekt. Det är inte ett exempel på fält i ett katalogiseringsprogram.

I inledningen till Katalogiseringsanvisningarna finns förklarat hur uppgifterna är uppbyggda och i det här dokumentet "Förklaringar"  (uppdaterad 18.5.2018) finns samma text (s 8 i anvisningarna).

 

 

Här nedan finns minimiuppgifterna indelade i 9 huvudgrupper och som mer detaljerad information i separata dokument.
Färgkoderna hänvisar till de som finns i dokumentet "Förklaringar" och är ett urval för att göra infromationen mera lättläst.

 

Minimiuppgifter

9 huvudgrupper

1. Identifieringsinformation
2. Förvärvsinformation
3. Objektets insamlings- och utgrävningsinformation
4. Rättigheter
5. Historiska uppgifter
6. Objektbeskrivning
7. Information om användning av objektet
8. Objektets placering
9. Redigeringshistorik

Har man inte ett s.k katalogiseringsprogram är excel-tabeller ett (tillfälligt) säkert alternativ.
För att en framtida eventuell överföring ska kunna göras på ett smidigt och relativ förmånligt sätta är det viktigt att alla använder samma uppställning. Finns det fält man inte använder kan de dras ihop, men de ska inte inte tas bort ur dokumentet.

Minimiuppgifterna kan laddas ner som en excel-tabell, där alla dessa uppgifter ingår.
Vill er förening använda exceltabellerna, ta kontakt. 

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf.