Förvaltningsplan för samlingarna, Riktlinjer för samlingen eller Samlingstrategi? Alla benämningarna används om detta dokument som beskriver hur man förvaltar sin samling och vilka riktlinjer man följer.

I förvaltningsplanen finns beskrivet det arbete som berör samlingarna; samla in, sköta om, katalogisera, utveckla och göra tillgängligt. Där finns också beskrivet föreningens syfte och verksamhet.

På netet hittas idag många museers förvaltningsplaner vilka kan användas som modell när man gör föreningens egen förvaltningsplan. Hit kommer också att komma Digihems egen modell för en plan.

 

Samlingsstrategi

Projekt Museum 2015 och Museiverket har gett ut en nätpublikation som kan användas som minneslista när man skapar en samlingsstrategi. Publikationen finns för tillfället endast på finska och kan laddas ner här: Kokoelmapolitiikan muistilista museoille.pdf.

 

 

Avlägsnande ur samlingen.

Finlands museiförbund (Suomen museoliitto) har gett ut en nätpublikation om Avlägsnande ur samlingarna (på finska). Publikationen kan laddas ner från länken här nedan.

http://www.museoliitto.fi/kokoelmapoistot

 

Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett stöd (nov 2017) som museer kan använda för att utveckla sina egna riktlinjer kring gallring. Publikationen "God samlingsförvaltning - stöd för museer i gallringsprocessen" finns som pdf och du hittar den genom att
klicka här eller på webbsidan www.raa.se / Riksantikvarieämbetets publikationer / Utgivet av Riksatikvarieämbetet.
 

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf.