

Att tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Användandet av internet har gett upphov till en hel del förändringar i hur man söker information och material.  Vi kan också mycket enkelt producera nytt material och sprida det genom internet.

Sett ur en förenings synvinkel är det information om verksamheten och om innehållet som är det viktiga. Det finns många olika sätt att möta behovet av infomationssökning och det viktigaste är att tänka utgående ifrån besökaren; vad vill man veta, vad är det viktigaste att ta fram.

 

Bli hittad- en av de viktigaste sakerna för att bli hittad är att ha en fungerande hemsida. Där kan man berätta om verksamheten och om det kulturarvsmaterial man förvarar. Att strukturera hemsidan är ett långsiktigt arbete och lite tips och ideér hittar du under fliken "Hemsidan", på denna sida uppe till vänster.

 

Information om material- är allt från att berätta att man har ett visst material till att visa själva materialet. Det kan göras på hemsidan eller via olika plattformer.

Att kunna visa själva materialet kräver att det sätts in i ett program som har ett s.k kundgränssnitt; en sida där era besökare själva kan se på eller söka olika materialtyper.

Att presentera delar av materialet kan göras på hemsidan på många olika sätt och här kan man låta fantasin flöda.