Hemsidan

För att hitta något man söker behövs kontaktuppgifter och före internet fanns fungerade adresser samt i bästa fall en telefonnummer mycket bra. Ibland fick man söka kontaktuppgifter via exempelvis kommunen eller någon annan lokalkännare.

I dag rör vi oss på två olika plan samtidigt: den fysiska och den virtuella, digitala, och dessa måste kopplas ihop. Den fysiska adressen är fortfarande viktig men nu behöver man också en adress i den digitala världen. Den som söker någonting idag gör det först och främst via internet. En hemsida motsvarar "förr i världens" telefonkatalog, men även mycket mer än så.

Minimikravet på en hemsida är att den måste innehålla aktuell kontaktinformation och en kort presentation av föreningen (verksamheten).

Tänk på besökarna och vilken information de söker. Kontaktuppgifter söks av dem som inte känner er bra och kanske inte heller vet var ni finns fysiskt. En besökare på hemsidan är en kommande fysisk besökare!

När man sätter ut uppgifter om exempelvis styrelsemedlemmar eller evenemang, så sätt gärna med årtal för att undvika att besökaren får felaktiga uppgifter. Söker man info om evenemang eller dylikt med en sökmotor (google) så får man inte endast dagsaktuella uppgifter utan även sådana som kan vara flera år gamla.

Sätter man in mera information så strukturera gärna i olika huvudgrupper för att göra informationssökandet lättare. Hemsidan ska inte vara en lagringsplats för allt material föreningen har. Jämför med till exempel en restaurang där man informerar om öppethållningstider, kontaktinfo och menyer. Kanske berättar man mera ingående om olika teman, råvaror eller menyer samt sätter ut foton för att göra det lockande. Beroende på årstid ändrar man lite på teman och innehåll.

Nästan alla har en hemsida idag men här kommer ändå några tips som kan vara bra att fundera på.

Några tips:

-Börja med en enkel version och utveckla så småningom. Blir det för mycket att uppdatera och ändra kanske man inte hinner hålla sidan aktuell. Hemsidan lever inte och blir ointressant.


-Tänk på besökaren och vad han/hon söker. Det som är självklart för dig behöver inte vara det för någon annan. Det här är någonting som borde beaktas mera av alla de som upprätthåller en hemsida.

Med hemsidan vill man nå nya grupper som inte är så bekanta med vem ni är och var ni finns. Berätta om öppethållningstider, parkeringar, telefonnummer, evenemangsdatum, kan man komma även när det inte är säsong, cafe´ och inte minst avstånd ”Vi finns ca 5 km från...”.  Trots att man har enkarta är det bra att sätta ut i texten avstånden till närmaste större ort, vägkorsning eller dylikt.


-Strukturera innehållet för att redan vid ingångssidan (hem) ge en klar överblick av vad man kan hitta. Manfred Krug gav år 2000 ut en bok med titeln ”Don´t make me think”, dvs  ”tvinga mig inte att tänka” där han beskriver hur man gör sin information på internet användarvänlig. En av hans poäng är att en besökare på en hemsida inte ska behöva fundera var den information man söker är gömd!


-Tänk på din målgrupp; vem vill du nå och vad är syftet med hemsidan samt vilken bild vill du ge av din förening. Om uppdateringen inte sköts ger det lätt bilden av en inaktiv förening.
Lyft fram det som föreningen tycker är viktigt


-Utse en ansvarsperson som sköter om uppdateringarna.

 

- Var öppen för feedback.  Ändra sidans struktur vid behov eftersom det är ett faktum att den information som finns på hemsidan kommer att behöva ändras och flyttas. Samtidigt är detta en nackdel med hemsidor;  när man lär sig hur de fungerar kommer "..hej, vår hemsida har förnyats. Berätta gärna vad du tycker om den"...

Förbundspaketet

Som medlem i FSH kan er förening få en hemsida gratis.

Ta kontakt med Tom Sandström på hembygdsförbundet.

Tfn. 0500-615541  eller  thsandstrom@gmail.com

 

 

 

 

Läs mera

Manfred Krug, 10 steg för att öka använbarheten (eng)