Information om materialet och verksamheten

 

På hemsidan

Vad man kan erbjuda för verksamhet samt information om vilket material man har i samlingarna bör finnas på hemsidan. Det kan ingå som en del i verksamhetsbeskrivningen eller finnas under en egen sida. Se exempelvis Larsmo lokalhistoriska arkiv

På hemsidan är det också möjligt att sätta ut valda delar av materialet för att väcka intresse, exempelvis som månadens föremål eller varför inte "veckans pryl"  Bilder i anslutning till texen om materialet gör innehållet mera tilltalande.    Se exempelvis Malax museiförening,  Björkö fornminnesförening

Har man filmer (korta) gjorda för att visa delar av verksamheten eller pågånde projekt kan man sätta in dem på youtube och sen länka till dem från hemsidan. Se exempelvis Stundars, Sjundby traditionsförening

Kom ihåg att hemsidan ska vara informativ och lockande. Man kan exempelvis be sommarpersonalen lyfta fram sådant de tycker verkar intressant, fotografera och sätta ut det på hemsidan med en enkel beskrivande text. Låt gärna besökarna delta genom att skicka in eller ta kontakt om de har något de vill berätta om det aktuella föremålet.

Har man ett projekt kan man på hemsidan skapa en egen "avdelning" där man berättar i ord och bild om arbetet. På så vis kan besökare delta digitalt och kanske senare komma på besök för att "på riktigt" se något som har visats på sidan. Arbetet med projektet kan också presenteras i en blogg. Se exempelvis Ristimäki i Ravattula, Åbo. En hemsida har skapats för att berätta om utgrävningarna av Finlands äldsta kyrka/kyrkoplats. Där finns också en blogg, men tyvärr finns den texten enbart på finska.

Lantbruksmuseet Sarka håller på och förnyar sin basutställning (okt 2015) och genom deras blogg kan man följa med arbetet. Den nya utställningen kommer att vara färdig i april 2016.

 

 

Länk via andra

Att gå samman med andra som har liknande material och verksamhet ökar tillgängligheten.

Österbottens museiportal, Västra Nylands museer, och Museer i Östnyland är fina exempel på att främst öka minnesorganisationernas synlighet men också det material som finns i samlingarna.

Ett annat exempel är Pedersöre kommuns hemsida där man under fliken Kultur hittar både hembygdsmuseer och lokalhistoriska arkiv. Varje arkiv har ett arkivschemat utsatt som pdf.

 

Olika webbtjänster, plattformer och sociala medier

Många arkiv har satt upp valda delar av sina fotosamlingar på Flickr. Fotografierna är public domain, skyddas inte av upphovsrätt, och har så stort format att de kan laddas ner och fritt användas. För de fototografier man sätter på flickr måste anges rättigheter; hur fotografierna får användas.

Genom att sätta fotografierna på flickr kan man visa en del av samlingarna.

På den egna hemsidan sätter man en länk till flickr, så att man lätt hittar fotografierna, se bland annat Kyrkslätts hembygdsförening, Svenska Litteratursällskapet (under Digitalt material  /titta och lyssna / fotografier och genom att klicka kommer man till samlingen på flickr.)

Youtube används för att ladda upp kortare filmer som man sedan kan nå via hemsidan. Ett ypperligt medel om man vill dokumentera olika hantverkstekniker, musik, berättelser mm. Se exempelvis Stundars Hantverk för alla-filmer

Facebook - där kan man skapa små inlägg om aktuella händelser och hålla en dialog med intresserade. Sätt ut på hemsidan en länk till er FB sida eller integrera Fb i hemsidan.

 

 

 

Kundgränsnitt

Om man vill ge besökare möjligheten att själva kunna söka i digitalt material behöver man ett program där materialt finns inmatat samt ett s.k kundgränssnitt, en sida utåt för användare.

FINNA är bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst. För att få sitt material hit krävs att det är sparat på ett sådant sätt att det kan hämtas och göras sökbart i FINNA. Genom att använda mångsidiga katalogiseringsprogram öppnar man för möjligheten att få materialet till söktjänsten. 

 

Digiarkiv (namnet tillsvidare ett arbetsnamn) är ett program  (användargränssnitt) som kan användas för att visa digitalt kulturarvsmaterial för intresserade. Programmet har utvecklats av projekt Digihem och Webbhuset. Avsikten med programmet är att det ska vara lättare och förmånligare för minnesorganisationer att presentera ett väldokumenterat och intressant  kulturarvsmaterial på ett trevligt sätt. En slags enklare version av Finna. Mera information kan fås genom att kontakta Digihem eller FSH/Tom Sandström.

 

Övriga möjligheter med digitalt material

Här nedan följer några axplock bland de möjligheter som digitalt material ger. Listan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Lusto- skicka e-kort

 

 

 

 

Ristimäki i Åbo