Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Digitaliseringsträff i Kristinestad

02.12.2014 kl. 10:11

Torsdagen den 4.12 kl. 14.00 samlas vi i Lebellska Köpmansgården i Kristinestad. Vi kommer bland annat att fundera på om man fortfarande kan katalogisera med penna och papper, behov av hemsidor mm. Vi inleder med en kort presentation av projekt Digihem.  Kaffeservering.

Om du inte har anmält dig går det bra att ännu göra det till projektledaren Susanne Lagus, susanne.lagus@hembygd.fi eller på tfn 040-1841 668

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.