Digiarkiv är numera KATALOGEN

Visningsprogrammet  "Digiarkiv”  gjordes som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset och togs i bruk under sommaren 2015. Under år 2018 inleddes utvecklingen av programmet till ett enklare katalogiseringsprogram, som fick namnet KATALOGEN, och kunde tas i bruk sommaren 2020. I och med att Katalogen togs i bruk upphörde användningen av Digiarkiv. De föreningar som har använt Digiarkiv har fått sitt material överfört till Katalogen. 

 

Katalogen är uppbyggd så att man inte behöver ”scrolla” nedåt utan hela den aktuella sidan är synlig. I stället finns flikar där man fyller i uppgifterna samt en manual.
Flikarna är 7 stycken; grunduppgifter, beskrivning, historia, förvärv och placering, aktörer, bilagor samt manual. Under respektive flik finns olika fält där man fyller i uppgifterna, se bilden nedan.
 


 

Katalogen:

 • ingår i föreningsverktyget Desky, klicka här, så kan du läsa mera om Desky.
 • följer godkända nationella standarder (bla Spectrum) vilket gör att det finns möjlighet att i framtiden göra materialet sökbart i exempelvis FINNA.
 • valda objekt (föremål, fotografier, arkivmaterial) kan visas på föreningens egen webbsida
 • Visningssidan är den samma som användes i Digiarkvi, se exempelvis
  Kyrkslätts Hf/Arkivalia. Visningssidan kommer att utvecklas och förbättras under år 2021.
 • det finns möjlighet att sätta till bilagor, max 5 stycken, ex ritningar eller fler fotografier.
 • för varje objekt kan man sätta in ett fotografi vid Grunduppgifterna, som blir huvudbilden.
 •  man kan skapa samlingar eller spara enskilda objekt.
 • det finns möjlighet att göra massändringar.
 • från varje fält finns en länk till manualen och det aktuella fältets beskrivning, vilket underlättar katalogiseringen.
 •  

Pris: För de föreningar som är medlemmar i FSH uppbärs en årlig avgift på 125€ för programmet.

 

Vill ni i er förening bekanta er med Katalogen, kan det ordnas genom distansmöte, via videotjänsten zoom, teams eller meet.

Ta kontakt med Susanne, ifall ni har fler frågor eller vill boka tid för ett distansmöte.
Digihems/Susannes kontaktuppgifter hittas under fliken "Kontakt"