Materialbanken

I vår materialbank hittar ni tips, användbara länkar och inspirerande resurser som berör både förenings- och museiverksamhet. Här kan ni utforska inspelade webbinarier och utbildningar, ta del av handböcker och få tillgång till material för att enkelt arrangera egna workshopar. Dessutom erbjuder vi en samling av länkar till andra värdefulla resurser som kan vara till nytta för er verksamhet.
 

Materialbanken påbörjades som en del av projektet Digihem (2014-2017) och utvidgas nu med material som framställts och samlats inom ramen för museutbildningsprojektet Hembygdsakademin (2023-2025).