Materialbanken

Här samlas material som berör kulturarvsmaterial; insamling, ordnande, katalogisering, förvaring, tillgängliggöra mm. Materialet kan fungera som hjälp när din förening funderar på vad som rekommenderas idag när man arbetar med digitalt material. Här kommer också att finnas länkar till saker som kan vara intressanta eller värdefulla att bekanta sig med.

 

Allmänt

 

Handbok i skötsel av lokalmuseer


Museiverket och Finlands nationalmuseum har tillsammans utarbetat en handbok med praktisk information om hur lokalmuseer upprätthålls och sköts.

Ladda ner handboken här.

 

Arbetsbok för lokalmuseer


Museiverket har år 2011 gett ut en arbetssbok som är speciellt utarbetad för museer och samlingar som saknar professionell heltidsanställd museipersonal.

Läs mer och ladda ner boken från Museiverkets sida här.