Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

God Jul

19.12.2014 kl. 10:51

Digihem har kommit bra igång. Det har hålllits några träffar i Österbotten där många intressanta frågor i anslutning till digitalisering har diskuterats; uppdaterandet av hemsidor, virtuella utställningar, mobiltelefonens möjligheter mm.

Information har skickats till föreningar i Västra Nylan, Östra Nyland och delvis Österbotten. Om någon förening inte fått informationen om Digihem så ta gärna kontakt.

Efter nyår fortsätter arbetet och då kommer jag att skicka information till föreningarna i Åboland och norra Österbotten. Möten kommer också att ordnas runtom i svenskfinland.

Datumet för seminariet i Österbotten blir 14.2.2015 på Norrvalla i Vörå. Föreläsarna kommer att bland annat beröra rättigheter när man publicerar material på internet och digitaliseringens möjligheter. Programmet   presenteras närmare senare.

Så nu önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2015

- Susanne

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.