Seminarium i Åboland 10.4.2015

16.03.2015 kl. 09:56

Finlands svenska hembygdsförbund r.f /projekt Digihem, Egentliga Finlands landskapsmuseum samt Egentliga Finlands museer r.f  ordnar ett seminarium där föreläsarna tar upp aktuella saker om digitalisering.

Seminariet hålls vid Pargas hembygdsmuseum, Storgårdsgatan 13, Pargas

Vi inleder kl. 9.30 med registrering och kaffe med smörgås. Under förmiddagen får vi bekanta oss med projektet Digihem och digihemkriterierna, dvs vad man som förening ska fästa uppmärksamhet på när man arbetar digitalt. Vi får också goda råd om hur man publicerar foton på internet.

Eftermiddagens program kommer att behandla bland annat det nationella projektet Museum 2015, sociala medier och rättigheter.

Efter seminariet hålls en slutdiskussion där alla föreläsare deltar och har du frågor kan du skicka in dem redan nu i samband med din seminarieanmälan.

För seminariet uppbärs en avgift på 25€ i vilken ingår mat och kaffe. Anmälan till seminariet senast 8.4.2015, till projektledaren Susanne Lagus.

Ladda ner programmet för mera information från denna länk.

 

 

 Material från seminariet

Ett 20-tal intresserade av digitaliseringsfrågor deltog i seminariet vid Pargas Hembygdsmuseum. Landskapsmuseiforskare John Björkman och projektledare Susanne Lagus hälsade åhörarna välkomna. 

Susanne Lagus inledde seminariet med en kort presentation av  Digihem och de frågor som speciellt lyfts fram i projektet. Digihemkriterierna finns på hemsidan och kan laddas ner därifrån. Annat material som berör digitalisering finns på internet men kan ibland vara svårt att hitta och många gånger svår att tolka samt tillämpa. NDB har gett ut dokument om bla format som lämpar sig för långtidsförvaring.

Johanna Lindblom från Åbo Akademis bildsamling gick mera in på praktiska saker när man digitaliserar fotografier samt hur man kan göra materialet tillgängligt på internet. Hon illustrerade med skannade foton skillnaden i kvalitet beroende på skanner och inställningar.

Efter lunchen presenterade Leena Furu-Kallio det nationella projektet Museum 2015; vad är det och på vilket sätt berör det icke-professionellt skötta minnesorganisationers arbete. Med enkla exempel visades varför det är viktigt att tänka på hur man bla skriver personers namn, årtal och datum för annars uppstår oklarheter och sökbarheten blir sämre.

Laura Johansson från Lvgroom Oy visade hur man kan med hjälp av sociala medier (facebook, hemsidor, instagram, twitter) få ut information om föreningen och det man arbetar med. Avslutningsvis berättade Susanne Lagus om rättigheter när man publicerar material på internet

Länkar:

Digihem kriterierna innehåller bla ett kort avsnitt om rättigheter. Mera info om upphovsrätt på sidan Finlex.fi och på tekijänoikeus.fi.    

Creative Commons licenser, tillsvidare på finska men kommer så småningom på svenska.

Finlands fotografiska museum foton på Flickr.com

Direktiv för katalogiseringa; vilka uppgifter och hur de skrivs finns på luetteloiniohjeet.fi. Kommer på svenska hösten 2015.

Minimikrav för katalogiseringsuppgifter, finns på Digihems hemsida och originalet finns på luettelointiohje.fi/tietoa-ohjeesta/vahimmaistiedot/  Kommer på svenska hösten 2015.

Format som lämpar sig för långtidsförvaring, Nationella Digitala Bibliotekets hemsida, endast på finska.                                                                                                   Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot

 

Susanne Lagus