Seminarium i Karis 11.4.2015

16.03.2015 kl. 15:06

Finlands svenska hembygdsförbund r.f /projekt Digihem ordnar ett seminarium om digitalisering; från tekniska lösningar till publicering av material på internet.

 

Vi inleder kl. 10.00 med registrering och kaffe med smörgås.

Under förmiddagen får vi bekanta oss med projektet Digihem och digihemkriterierna, dvs vad man som förening ska fästa uppmärksamhet på när man arbetar digitalt.Tove Ørsted kommer att  presentera de tekniska lösningar som Svenska Litteratur Sällskapet arbetar med när de digitaliserar.

Eftermiddagens program kommer att behandla bland annat det nationella projektet Museum 2015 och  It3-veteranen Jonas Lemberg kommer att berätta om hur din förening kan utnyttja de möjligheter internet erbjuder.

Efter seminariet hålls en slutdiskussion där alla föreläsare deltar och har du frågor kan du skicka in dem redan nu i samband med din seminarieanmälan.

För seminariet uppbärs en avgift på 25€ i vilken ingår mat och kaffe. Anmälan till seminariet senast 2.4.2015, till projektledaren Susanne Lagus.

Ladda ner progrmmet här.

 

 

Material från seminariet

Ett 20-tal intresserade av digitaliseringsfrågor deltog i seminariet vid Lärkkulla i Karis. Hembygdsförbundets ordförande Holger Wester önskade deltagarna välkomna och hoppades att dagen skulle ge mera inblick i ämnet digitalisering. Landskapsmuseiforskare Peter Sjöstrand  fungerade som seminariets moderator.

Susanne Lagus inledde seminariet med en kort presentation av  Digihem och de frågor som speciellt lyfts fram i projektet. Digihemkriterierna finns på hemsidan och kan laddas ner därifrån. Annat material som berör digitalisering finns på internet men kan ibland vara svårt att hitta och många gånger svår att tolka samt tillämpa. NDB har gett ut dokument om bla format som lämpar sig för långtidsförvaring.

Tove Ørsted berättade om SLS verksamhet, digitalisering och de kravspecifikationer de använder vid digitalisering. Vid digitalisering av foton påpekades att man borde fästa stor vikt vid kvaliteten när man skannar; gärna med sådan inställningar att man inte behöver göra arbetet på nytt.

Efter lunchen presenterade Susanne Lagus projektet Museum 2015 samt var man hittar nyttig, men kanske svårtolkad, information om katalogisering, minimikrav samt format för låntidsförvaring.

Jonas Lemberg avslutade seminariet med en presentation av "nyttan med internet"; hur och var kan man visa film, foton samt visa olika händelser på karta.

Möjligheterna är stora när det gäller det digitalisering, allt från hemsidor till olika intressanta plattformer för att visa material (fb, twitter, flickr). Seminariedeltagarna önskade mera konkret information om hur man skall göra vid digitalisering och det konstaterades att det är en av projekt Digihems viktigaste uppgifter. Seminariet tog fasta på mera allmänna och aktuella saker om digitalisering.

 

Länkar till material

Tove Ørsteds presentation, Digitalisering och tillgäglighet i bildarkivet

Jonas Lemberg, Nytta av nätet.
Andra internetsidor Jonas nämde där man kan ladda upp olika materiel.
 Video: youtube.com och  vimeo.com

 Foton:  flickr.com

 Ljud:  soundcloud.com

Geografiska platser: grafetee.com

 

Katalogiseringsdirektiv: luettelointiohje.fi

Minimikrav vid katalogisering: på Digihems hemsida  samt i original på hemsidan Museoiden luettelointiohje. Kommer på svenska hösten 2015.

Projektet Museum 2015, delvis på finska.

 

Susanne Lagus