Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Katalogisering

16.06.2015 kl. 16:14

Under fliken Material / Katalogisering finns ett dokument som tar fram några viktiga saker man bör tänka på när man katalogiserar.

Du kan också ladda ner dokumentet här

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.