Uppdatera!

20.07.2015 kl. 11:36

I infobrevet som skickades ut i maj påminde jag om att ni ska kontrollera att er förenings information på internet är korrekt.  Kontollera alla ställen där ni finns med; egen hemsida, museiportaler och kommunernas hemsidor.

Nu finns det många länkar som inte fungerar, sidor som inte hittas samt föråldrar info som borde ändras.

Egen hemsida kan man alltid ändra men till exempel de gemensamma museiportalerna kan vara lite svårare att ändra så här i semestertider, likaså kommunernas hemsidor.

Det kunde vara bra att ta till vana att alltid kolla igenom de platser ni deltar i genast på våren, före sommarsäsongen börjar. På såvis hinner man göra ändringar om det behövs. Utse någon eller några i föreningen som ansvarar för uppdateringarna så att arbetet inte blir ogjort.

 

Kom ihåg!

- Det behöver inte ta länge att uppdatera det mest viktiga.

- Har man ingen som för tillfället kan uppdatera så be hjälp av   någon  annan och ändra i såfall bara det viktigaste.

- Sätt in åtminstone en mening som är aktuell;  "sommaren 2015 kan du besöka oss genom att ringa... "

- Oftas när man har samma program som tidigare år räcker det med att bara byta datum och årtal.

 

Har ni frågor och funderingar så ta gärna kontakt med Digihem/Susanne

 

 

 

Susanne Lagus