Hembygd i omvandling

14.09.2015 kl. 11:11

Ett mycket intressant veckoslut i Närpes där vi fick höra om saker som ändrar och påverkar vår hembygd.

I presentationen "Digihem- ett alternativ för hembygdsföreningarna" låg fokuset på det digitala och saker som idag är aktuellt bland minnesorganisationer. 

Digitaliseringen anses idag vara den största samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Digitaliseringen medför nya arbetssätt och samarbetsmöjligheter även för minnesorganisationerna.

I presentationen nämdes några uppsatser och annat material där man kan läsa mera om olika ämnen.

Öppen kulturarvsdata:

 AvoinGLAM - broschyren kan laddas ner från webbsidan, klicka här

Runepeli hittar ni här under denna länk https://vimeo.com/122848649

Samsök:

Finna - arkivens, bibliotekens och museernas gemensamma sökportal (finna.fi)

Crowsourcing- Nättalko:

Uppsatsen som behandlar nättalko i arkiven hittas på DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet).               Amanda Hansson; Crowdsourcing som tillämpningsmetod hos svenska arkiv-institutioner, Uppsala universitet 2015. 

Kan laddas ner här.

 

Ordlistan med nya ord

Hittas på Robert Larssons  webbsida rl.se, under länken http://rl.se/IT-ordlista

 

 

 

Susanne Lagus