Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Skanningskurs i Vasa 8.10.2015

24.09.2015 kl. 11:57

Digihem ordnar en kvällskurs i Vasa 8.10.2015 där vi praktiskt går igenom hur skanning av olika material går till. Som kursledare fungerar Kai Martonen från Svenska litteratursällskapet.

Sista anmälningsdag 2.10.2015 

För mera info, klicka här.

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.