Enkät om frivilligarbete inom kulturmiljöbranschen

19.05.2016 kl. 14:15

Finlands Hembygdsförbund gör en riksomfattande utredning om frivilligarbete kring kulturmiljön

Med en enkät till föreningar och medborgare utreds nu för första gången grundligt hur omfattande verksamheten är och vad den består av. Utredningen lyfter även fram eventuella stöd-, informations- och utbildningsbehov.

Utredningen och enkäten gäller alla som på frivillig basis tar hand till exempel om naturen, landskapet eller byggarvet, ordnar evenemang, talkon eller kurser, deltar i och påverkar områdesplaneringen eller informerar om sådant som rör kulturmiljön. Vi hoppas på att få svar från alla som arbetar för kulturmiljön till exempel i stadsdels-, hembygds-, eller byaföreningar.

 

Det tar cirka 10–20 minuter att besvara enkäten. Man kan svara fritt på valfria frågor och berätta för oss sina åsikter. Föreningen behöver inte bilda en enhetlig ståndpunkt och från en förening kan svar skickas in av så många personer som de önskar. Svaren publiceras inte som sådana och inga enskilda svar kan spåras tillbaka till informanten.

Enkäten är öppen fram till den 12.6.2016 och du hittar den på adressen www.kotiseutuliitto.fi/kulturmiljoenkaten.

 

Mera information på Kotiseutuliittos webbsida, Projektet Kulturmiljön och medborgaren

Susanne Lagus