Äntligen!

23.06.2016 kl. 15:13

Finlands Museiförbund har haft ett möte den 21.6.2016 och beslutat om följande prisuppgifter för MuseumPlus RIA, det nya katalogiseringprogrammet.

På förbundets webbsida hittas infomationen på finska, klicka här, och nedan följer en fritt översatt text:

Priset består av en årlig användaravgift samt en engångssumma för ibruktagande. Museets storlek samt samlingens omfattning påverkar priset på den årliga användaravgiften samt avgiften för att ta i bruk programmet.

Samlingsförvaltningssystemet innehåller förutom en licens för MuseumPlus RIA även användarstöd, årlig underhålls- och utvecklingsskolning samt serverutrymme som garanterar att informationen sparas.

 

Årlig användaravgift

Minimipriset kommer att vara 2000 € / år (+ moms 24%) I priset ingår en användarlicens för ett museum. Användarna kan vara flera men endast en per gång kan använda programmet.  Innehåller lagringsplats för totalt 1 TB. (1 terabyte= 1000 GB)

Små museer (har anställd personal för katalogisering) uppskattas behöva 1-3 licenser för att  arbetet ska fungera smidigt. Medelstora och stora museer behöver åtminstone 4 licenser för att arbetet ska fungera smidigt och den årliga avgiften blir då åtminstone 6000 € / år (+ moms 24%)

 

Ibruktagande

Avgiften för att ta programmet i bruk påverkas av museets nuvarande samlingsförvaltningssituation.

Det finns två sätt att prissätta ibruktagandet:

1. Fast pris

För att ta i bruk programmet betalas en engångsavgift på 4000 € (+ moms 24%)

I priset ingår en licens, museispecifik installering och konfigurering samt användarskolning.

Det här alternativet passar museer som vill katalogiserar sina samlingar på nytt genom att använda MuseumPlus RIA. Det här är ett bra alternativ för museer med små samlingar och museer som överhuvudtaget inte har katalogiserat i något program tidigare.

 

2. Offert

För museer som vill byta ut sitt nuvarande program till MuseumPlus RIA är det bäst att föra över informationen (samlingsdatan) till det nya programmet. Det här arbetets omfattning och kostnaderna ges enligt offert för varje enskilt museum.

Susanne Lagus