Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Augusti månads infobrev

16.08.2016 kl. 15:01
I dessa dagar (v.33) har mera information om vår gemensamma digitala utställning skickats ut till hembygdsföreningarna. Du kan ladda ner brevet och läsa det genom att  klicka här
Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.