Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti månads infobrev

16.08.2016 kl. 15:01
I dessa dagar (v.33) har mera information om vår gemensamma digitala utställning skickats ut till hembygdsföreningarna. Du kan ladda ner brevet och läsa det genom att  klicka här
Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.