Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Nordisk hembygdsträff på Åland 23-25.9.2016

27.09.2016 kl. 13:35

Digihem deltog i hembygdsträffen med att presentera projektet. Klicka på länken så kan du se presentationen (förkortad version) 

Digihem projektet, presentation.

 

Tack till Ålandsforskarna för den fina guidningen på söndagen

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.