Sökes: "Digitala ombud"

31.03.2017 kl. 15:13

 

För att kunna stöda hembygdsföreningarnas digitala arbete kommer förbundet att starta resursgrupper i regionerna Österbotten, Åboland och Nyland.

Resursgruppen består av personer, Digitala ombud, som vill dela med sig av sin kunskap i t.ex. digitalisering, museiarbete, fotografering eller kunskap om hembygden.

 

Grupperna träffas regionalt några gånger per år och diskuterar aktuella frågor inom hembygdsverksamheten. FSH samarbetar aktivt med resursgrupperna och förser dem med information och stöd. Avsikten är att hembygdsföreningarna kan kontakta sin egen regions resursgrupp i frågor som berör digitalisering och hembygdsarbete. Vid behov kan ett digitalt ombud besöka olika hembygdsföreningar i sin region.

Under våren kommer vi att ge mera info på följande orter:
Vasa 24.4, Pargas 3.5 och Esbo 10.5.2017

Se mera info under fliken: Digitala ombud eller klicka här

Digitala ombud- beskrivning.pdf

Susanne Lagus