Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Hembygdsförbundets vårstämma i Vasa 22.4.2017

18.04.2017 kl. 11:00

Hembygdsförbundets vårstämma (bokslutsmöte) hålls lördagen den 22 april 2017 kl. 12.00 i Svenska folkskolans vänners lokaliteter, Handelsesplanaden 23 B, Vasa.

Efter vårstämman hålls ett seminarium med anledning av jubileumsåret Finland 2017.

Holger Wester berättar om Mannerheim i Vasa 1918.    
 

Susanne Lagus informerar om föreningarnas möjlighet att delta i den digitala utställningen Historisk hembygd 1917 www.historisk.hembygd.fi.

Välkomna!

 

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.