Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Digitala ombud

12.10.2017 kl. 10:58

En kursdag för Digitala ombuden kommer att hållas i Tammerfors på Svenska klubben lördagen 11.11.2017 kl. 10-16.

Vi kommer bland annat att gå igenom vad ett Digitalt ombud gör. Ladda ner programmet här.

Det finns ännu möjlighet att delta så ta gärna kontakt om du har frågor eller vill anmäla dig.

 

 

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.