Sök om projektmedel från Museiverket

06.11.2017 kl. 13:56

På Museiverkets webbsida finns nu information om projketbidrag som kan sökas av lokalmuseer. Klicka på länken
http://www.nba.fi/sv/understod/bidrag-till-lokala-museers-projekt
eller besök Museiverkets webbsida. Ansökningstiden upphör 15.12.2017

På webbsidan anges att syftet med bidragen är att:
"stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet"

Observera att för de som söker bidrag för  "elektronisk katalogisering av museisamlingar" så kommer bidrag i första hand att ges till de som har samlingsförvaltningssystem som används inom museibranschen. 

 

 

Susanne Lagus