Info om katalogisering sommaren 2018

18.05.2018 kl. 14:52

Här kommer lite aktuell katalogiseringsinformation, som kan vara till stor hjälp för de som ska ta sig an den uppgiften inkommande sommar.

Om er förening inte har ett katalogiseringsprogram kan ni använda excel-tabeller.
Under fliken Material/Minimiuppgifter hittas lite mera information om Katalogisering, som baserar sig på de minimiuppgifterna som ingår i de nationella direktiven för katalogisering av olika objekt.
Vill er förening använda excelfilen så ta kontakt så kan vi diskutera vad som fungerar bäst för er förening.


Bekanta dig gärna med det övriga materialet och informationen som finns på sidan.

 

Till de föreningar som har eller kommer att ha "Kulturarvspraktikanter" (se Kulturfondens webbsida) kan ges följande allmänna direktiv:   

  • stipendiet beviljas av Kulturfonden för praktik på 1-3 månader inom samlingsförvaltning vid ett mindre museum eller svenskspråkig hembygdsrörelse i Finland.
  • ansökningen görs av praktikanten, inte museet
  • Kulturfonden kan återkräva ett stipendium som inte  används för beviljad tidslängd.
  • en arbetsvecka omfattar 30 h men kan fördelas på det sätt som passar föreningen och praktikanten bäst.
  • gör upp ett "avtal" mellan er och praktikanten så att båda parterna vet vad som förväntas och vad som ingår i arbetet.


Ta gärna kontakt om ni behöver mer information eller har frågor gällande katalogiseringen.

 

 

 

Susanne Lagus