Frågor kring integration och social sammanhållning

10.11.2019 kl. 08:59

Kalmar läns museum kan kanske tyckas ligga långt borta men många av er har kanske träffat personalen på museets pedagogik-avdelning under någon av de många tidsresor, seminarier och föreläsningar de hållit i främst Österbotten.

Enkäten är en del av ett pågående nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt.
Här nedan en närmare presentation samt länken till enkätundersökningen. Har man inte haft verksamhet som berör integration och social sammanhållning kan man ändå svara på frågorna.


Finns det frågor kan man vända sig till Annina Ylikoski på Bark i
Vasa. Kontaktuppgifter hittas på Österbottens förbund/Kultur/Barnkulturnätverket i Österbotten.

"Kalmar läns museum i Sverige driver ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt kring kulturarv, integration och social sammanhållning (Heritage, Identity and Social Cohesion). Projektet finansieras genom Nordiska ministerrådets program Nordplus Vuxen. Projektets samarbetspartner i Finland är Barnkulturnätverket i Österbotten BARK/Österbottens förbund.

Inom projektet genomför vi just nu en enkätundersökning där vi försöker ta reda på i vilken utsträckning, samt hur, museer och andra kulturarvsorganisationer arbetar för att främja integration och/eller social sammanhållning. Verksamheten kan vara bred och skiftande.
Utöver arbete med invandrare och minoriteter kan det exempelvis handla om att verka för sammanhållning mellan generationer eller över sociala eller könsbundna gränser. 

Enkätundersökningen genomförs av projektpartnern Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) i Östersund i Sverige. Enkäten är webbaserad och finns här: https://nckultur.survey.fm/integration-och-social-sammanhallning-vid-museer-och-hembygdsforeningar-finland 

Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till projektet och blir väldigt tacksamma om ni vill avsätta lite tid till att svara på enkäten. Det skulle vara så värdefullt. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.

Om ni har några frågor kring projektet eller enkäten får ni gärna kontakta oss.

Tack på förhand!


 

NCK - Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik/Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity
Arkivvägen 1 (besök/visiting address)
Box 709 (post/postal address)
831 28 Östersund

Sweden"

 

Susanne Lagus