Katalogen är klar att tas i bruk

24.06.2020 kl. 11:47

I tidningen Hembygden nr 3/2020 ingick en artikel om det nya katalogiseringsprogrammet, som nu heter Katalogen.
Om du inte har läst artiklen kan du läsa den här genom att klicka på länken Hembygden 3/2020_artikel Katalogen

 

Informationstillfällen om Katalogen kommer att hållas på följande ställen, hösten 2020: (uppdateras när ny information erhålls)

Vasa fredagen den 11.9.2020 kl. 13:00 (ca)
Hemmergården på Stundars.
Hålls i samband med Fsh:s Vårmöte som inleds kl. 11:00 och mera info om mötet finns på  Fsh:s webbsida

 

Esbo lördagen // INHIBERAS TILLSVIDARE pga av coronasituationen
Lagstad hembygdsgård i Esbo

Jakobstad // INHIBERAS pga av coronarestristriktioner som gäller mellan 9-31.10.2020 i Österbotten.
Flyttas eventuellt till november.
 

Åbo, lördagen den 14.11.2020 kl.__
Forum marinum

 

Susanne Lagus