Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Katalogen är klar att tas i bruk

24.06.2020 kl. 11:47

I tidningen Hembygden nr 3/2020 ingick en artikel om det nya katalogiseringsprogrammet, som nu heter Katalogen.
Om du inte har läst artiklen kan du läsa den här genom att klicka på länken Hembygden 3/2020_artikel Katalogen

 

Informationstillfällen om Katalogen kommer att hållas på följande ställen, hösten 2020: (uppdateras när ny information erhålls)

Vasa fredag 11.9 Tid     
Esbo lördag 26.9 Tid
Lagstad hembygdsgård
Jakobstad fredag 2.10 Tid  
Åbo lördag 14.11 Tid  

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.