Ansökningar

26.09.2020 kl. 10:07

Nu finns det möjlighet för lokalmuseer att ansöka om bidrag från Museiverket för projektverksamhet som beskrivs närmare på webbsidan, klicka här
Ansökningstiden pågår fram till den 21.10.2020
 

Utdrag ur anvisningarna:
• för elektronisk katalogisering av museisamlingar (i första hand understöds katalogisering eller flyttande av katalogiseringsdata i de samlingsförvaltningssystem som används inom museibranschen), till att förbättra samlingsuppgifternas användbarhet och för att tillgängliggöra samlingsuppgifter och -material
• för främjande av bevarandet av museisamlingar (för konservering och skötsel av samlingar, förbättring av museisamlingarnas förvaringsförhållanden)
 

Observera att om man vill arbeta med "elektronisk katalogisering" krävs att programmet (samlingsförvaltnigssystemet) uppfyller endel krav. Det nya programmet Katalogen uppfyller de krav som Museiverket ställer. Här beviljas också projektbidrag för överföring av information till nya program.

Besök Museiverkets webbsida och läs mera för vilka ändamål bidrag beviljas.
 

 

Susanne Lagus