Inspiration för aktiviteter och evenemang


Att ordna evenemang är ett bra sätt att synliggöra hembygdsföreningen och dess verksamhet och kan göra det lättare att rekrytera nya frivilliga till verksamheten.

Nedan hittar ni tips och inspiration för aktiviteter och evenemang.

 

Kom ihåg att dokumentera när ni gör ett evenemang, då kan ni enkelt återanvända planen till nästa år och kanske göra ett återkommande evenemang.

 

Delta i Flerspråkighetsmånaden!


Flerspråkighetsmånaden infaller mellan den nationella modersmålsdagen (21 februari) och Världspoesidagen (21 mars) och är en period som hyllar flerspråkighet och utmanar alla att genom konst, möten och gemensamma aktiviteter utforska modersmålets och språkens betydelse.
Inom ramen för Hembygdsakademin har vi skapat en guide med idéer för evenemang och aktiviteter där man utforskar språkens betydelse och lär sig om den språkliga mångfalden som finns och har funnits i orten.

När ni marknadsför och postar om aktiviteterna på sociala medier använd gärna hashtagen #flerspråkighembygd.

Ladda ner guiden här.

 

Barn- och ungdomsgrupper


Inom ramen för ett inspirationsmingel (januari 2024) presenterade Kronoby hembygdsförening och Malax museiförening sin klubbverksamhet för barn och unga. Utifrån deras presentation har de skapat en lista med användbara tips för föreningar som är intresserade av att starta en liknande verksamhet.
Att ordna museiklubbar är inte bara roligt utan också ett fantastiskt sätt att väcka intresse för föreningsverksamheten bland unga.

Funderar ni också på att starta en ungdomsklubb?

Här hittar du en lista med tips!

 

Att engagera unga i föreningen


För att hjälpa föreningarna att locka ungdomar till verksamheten genomförde Åbolands Ungdomsförbund och Svenska Österbottens Ungdomsförbund år 2022 samarbetsprojektet Unga har ordet.

Syftet med projektet var att hjälpa lokala föreningar i Österbotten och Åboland att ordna verksamhet för unga utgående från ungdomarnas egna önskemål.

Som ett resultat har de sammanställt handboken med konkreta tips och råd för hur man engagerar föreningsaktiva och ungdomar i verksamheten, samt hur man kan göra det enklare och mera lockande att delta i föreningsverksamhet.

Handboken hittar du här.