Digitalisering


Här hittar ni dokument som behandlar digitalisering i allmänhet samt info om hur ni kan arbeta med digitaliseringsprojekt.

 

Allmän information om digitalisering
 

Riksarkivets hemsida erbjuder en omfattande sammanställning av viktig information om digitalisering: hur digitaliseringsprocessen ser ut, vad Riksarkivets anvisningar för digitalisering är, samt praktiska minneslistor som stöd för planeringen och genomförandet. Dessutom finns exempel på olika digitaliseringssituationer som har förekommit inom den offentliga förvaltningen, tillsammans med de tillvägagångssätt som Riksarkivet rekommenderar för dem.

Se Riksarkivets hemsida här
 

Riktlinjer för digitalisering av kulturarvet
 

Riksantikvarieämbetet i Sverige har år 2013 gett ut ett dokument som behandlar riktlinjer för digitalisering av kulturarvet. Dokumentet är gjort för deras behov men där finns mycket bra och läsvärt. Materialet får användas men man ska uppge vem som har gjort dokumentet (upphovsrättsinnehavaren).

Ladda ner dokumentet här


Länk till webbsidan: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/9240

 

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0
 

En nätpublikation som gavs ut år 2012  av projektet Museum 2015 och Museiverket.

Ladda ner katalogiseringsanvisningarna här

 

Digime - Vårt digitala kulturarv
 

Webbplatsen Vårt digitala kulturarv (Digime.fi), är huvudkanalen för kommunikation om helheten inom det digitala kulturarvet. Digime erbjuder information om aktuella frågor som rör det digitala kulturarvet och samarbetet mellan arkiven, biblioteken och museerna. Webbplatsen samlar sammanbundna tjänster, ämneshelheter och projekt inom det digitala kulturarvet på ett och samma ställe.

Digime.fi