Digitalisering


Här hittar du dokument som behandlar digitalisering i allmänhet samt info om hur du kan arbeta med digitaliseringsprojekt.

 

Riktlinjer för digitalisering av kulturarvet

Riksantikvarieämbetet i Sverige har år 2013 gett ut ett dokument som behandlar riktlinjer för digitalisering av kulturarvet. Dokumentet är gjort för deras behov men där finns mycket bra och läsvärt. Materialet får användas men man ska uppge vem som har gjort dokumentet. (upphovsrättsinnehavaren)
Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet. 2013 www.raa.se
Länk till webbsidan: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/9240

 

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0

En nätpublikation som gavs ut år 2012  av projektet Museum 2015 och Museiverket.
Ladda ner publikationen här.

Digime - Vårt digitala kulturarv

Webbplatsen Vårt digitala kulturarv, Digime.fi, är huvudkanalen för kommunikation om helheten inom det digitala kulturarvet. Digime erbjuder information om aktuella frågor som rör det digitala kulturarvet och samarbetet mellan arkiven, biblioteken och museerna. Webbplatsen samlar sammanbundna tjänster, ämneshelheter och projekt inom det digitala kulturarvet på ett och samma ställe.