Finansiering


Ekonomiska resurser är bland de vanligaste framtidsutmaningarna för lokala museer.
Här hittar ni information om olika finansieringskällor och tips på hur man söker finansiering och bidrag.

 

Var kan jag söka bidrag?
 

Robert Nilsson, ledare för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden höll en presentation om finansieringskällor för hembygdsföreningar inom ramen för Hembygdsakademins workshop om finansiering och bidrag (februari/mars 2024).

Bilderna av Robbans presentation med ytterligare tips på alternativa finansieringskällor finns här:

Finansieringskällor för hembygdsföreningar: Presentation

 

Nyttiga länkar
 

Robert har även sammanställt en lista för våra medlemsföreningar med länkar för att hitta stiftelser och fonder:
 

På deras hemsida hittar du dessutom omfattande information och ansökningsanvisningar för stiftelser och fonder som finansierar vetenskap, konst och samhällsutveckling:

Ansökningsanvisningar

 

Databaser


Tips: börja med sökordet ”finlandssvenska” för att hitta lämpliga fonder och stiftelser

 

Bidrag från stiftelser och fonder
 

På hemsidan finns en förteckning över stiftelser som beviljar bidrag. 
Bidragskällorna är listade kronologiskt enligt ansökningstid.

 

Fonder och stiftelser

 

Svenska kulturfonden
 

Svenska kulturfonden beviljar olika verksamhets- och projektbidrag. Se deras hemsida för mera information och anvisningar:

Anna Wilhelmson, ombudsman på Svenska Kulturfonden med ansvar för kultur höll en presentation om stipendier och bidrag från Kulturfonden inom ramen för Hembygdsakademins workshop om finansiering och bidrag (februari/mars 2024).
Anna ger tips om vad man söka bidrag till och vad som inte understöds av Kulturfonden.

Annas presentation hittar du här.

 

Museiverket
 

Museiverket beviljar bidrag för bevarandet av lokalmuseers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Museiverket stöder även kan även utveckling av lokal museiverksamhet och främjande av planenlighet.

Se deras hemsida för mera information och anvisningar:

Bidrag till lokala museers projekt - Museiverket
 

Finska Kulturfonden
 

Finska Kulturfonden beviljar bidrag till forskare och konstnärer samt olika sammanslutningar och aktörer inom konst och kultur genom centralfonden (ansökningstid: oktober) och 17 landskapsfonder (ansökningstid: januari). Obs! En del av landskapsfonderna öppnar ansökningar endast vartannat år.

Här hittar ni en lista över namngivna fonder:

Lista över namngivna fonder

 

Leaderaktionsgrupper
 

Leader-grupper i Finland beviljar finansiering till företags- och föreningsprojekt, samt till projekt inom andra sammanslutningar. 
Den bärande tanken med Leader-verksamheten är att lokalbefolkningen själva vet vad som är bäst för att utveckla den egna hembygden. 
Leaderstödet består av medel från EU, stat och kommuner.

För mera information se Leaders hemsida:

Leaders hemsida


Leadergrupper enligt region:

Nyland:

Egentliga Finland

Österbotten:

Åland: