Medlemsregister

Enligt föreningslagen § 11 bör varje förening ha ett register över sina medlemmar. Minimikravet är medlemmens fullständiga namn och hemort. 
Att upprätthålla ett omsorgsfullt och aktuellt medlemsregister underlättar kommunikationen inom föreningen. Genom att ha en tydlig översikt över medlemmarnas kontaktuppgifter blir det smidigare att dela viktig information, skicka ut kallelser till möten eller evenemang, samt att hålla medlemmarna väl informerade om föreningens pågående aktiviteter och beslut.

Förbundspaketet
 

Som medlemsförening i FSH får ni tillgång till det digitala kontoret Desky som innehåller verktyg för bl.a. medlemsregister med fakturering och utskick.

Ta kontakt med oss om ni vill få inloggning till Desky.

Till kontaktformuläret

Allmän info om medlemsregister


Föreningsresursen innehåller mycket nyttig information om olika aspekter som berör föreningsverksamhet.

Se deras artikel om medlemsregistret: 

Föreningsresursen - Medlemsregister


 

Medlemsregister i Desky

 

En allmän utbildning i Desky: 
 

 

 

Utbildning i dokument-funktionen i Desky: 
 

 

 

En utbildning i  fakturering i Desky:

Del 1: 
 

 

Del 2: