Föreningens hemsida

En hemsida är ett av de mest värdefulla verktygen för att öka föreningens synlighet. I dagens digitala värld förväntar sig många människor att kunna hitta information om organisationer online.

Genom att tillhandahålla en hemsida kan föreningen presentera sig på ett strukturerat och tillgängligt sätt.

Hemsidan fungerar som en digital anslagstavla där medlemmar och intresserade kan få information om kommande evenemang, möten och projekt. Det gör det lättare för personer som är intresserade av föreningens ändamål eller aktiviteter att hitta den och eventuellt ansluta sig.

Förbundspaketet
 

Som medlem i FSH kan er förening få en gratis hemsida gratis från Webbhuset.

Ta kontakt med oss om ni vill beställa en hemsida.
 

Till kontaktformuläret

 

Hjälpsida för Digistoff

 

Webbhuset har en hjälpsida med grundläggande information, tips och guider om hur man skapar en hemsida med Digistoff.

Digistoff - hjälpsida

 

 

Utbildning: Grundkurs i förenings webbsidor (Svenska Pensionärförbundet)

 

En inspelad kurs om att komma igång med DigiStoff, logga in och förstå begreppen.

Se Svenska Pensionärförbundets hemsida för ytterligare guider och instruktionsfilmer om hur man lägger in bilder på hemsidan.

Svenska Pensionärförbundets hemsida

 

 

 

Tips på hur man skapar en användarvänlig och tilltalande hemsida

 

Minimikravet på en hemsida är att den måste innehålla aktuell kontaktinformation och en kort presentation av föreningen (verksamheten).

Tänk på besökarna och vilken information de söker. Kontaktuppgifter söks av dem som inte känner er bra och kanske inte heller vet var ni finns fysiskt. En besökare på hemsidan är en kommande fysisk besökare!

När man sätter ut uppgifter om exempelvis styrelsemedlemmar eller evenemang, så sätt gärna med årtal för att undvika att besökaren får felaktiga uppgifter. Söker man info om evenemang eller dylikt med en sökmotor (google) så får man inte endast dagsaktuella uppgifter utan även sådana som kan vara flera år gamla.

Sätter man in mera information så strukturera gärna i olika huvudgrupper för att göra informationssökandet lättare. Hemsidan ska inte vara en lagringsplats för allt material föreningen har. Jämför med till exempel en restaurang där man informerar om öppethållningstider, kontaktinfo och menyer. Kanske berättar man mera ingående om olika teman, råvaror eller menyer samt sätter ut foton för att göra det lockande. Beroende på årstid ändrar man lite på teman och innehåll.

Nästan alla har en hemsida idag men här kommer ändå några tips som kan vara bra att fundera på.

 

 • Börja med en enkel version och utveckla så småningom.
  Blir det för mycket att uppdatera och ändra kanske man inte hinner hålla sidan aktuell. Hemsidan lever inte och blir ointressant.
   
 • Tänk på besökaren och vad hen söker.
  Det som är självklart för dig behöver inte vara det för någon annan. Det här är någonting som borde beaktas mera av alla de som upprätthåller en hemsida.
   
 • Ge all relevant information.
  Med hemsidan vill man nå nya grupper som inte är så bekanta med vem ni är och var ni finns. Berätta om öppethållningstider, parkeringar, telefonnummer, evenemangsdatum, kan man komma även när det inte är säsong, café och inte minst avstånd ”Vi finns ca 5 km från...”.  Trots att man har en karta är det bra att sätta ut i texten avstånden till närmaste större ort, vägkorsning eller dylikt.
   
 • Strukturera innehållet för att redan vid ingångssidan (hem) ge en klar överblick av vad man kan hitta.
  Manfred Krug gav år 2000 ut en bok med titeln ”Don´t make me think”, dvs  ”tvinga mig inte att tänka” där han beskriver hur man gör sin information på internet användarvänlig. En av hans poäng är att en besökare på en hemsida inte ska behöva fundera var den information man söker är gömd!
   
 • Tänk på er målgrupp.
  Vem vill ni nå och vad är syftet med hemsidan samt vilken bild vill ni ge av er förening. Om uppdateringen inte sköts ger det lätt bilden av en inaktiv förening.
   
 • Kom ihåg att hemsidan ska vara informativ och lockande.
  Man kan exempelvis be sommarpersonalen lyfta fram sådant de tycker verkar intressant, fotografera och sätta ut det på hemsidan med en enkel beskrivande text. Låt gärna besökarna delta genom att skicka in eller ta kontakt om de har något de vill berätta om det aktuella föremålet.
   
 • Lyft fram det som föreningen tycker är viktigt.
  Har ni en samling blabla kommande evenemang
   
 • Utse en ansvarsperson som sköter om uppdateringarna.

 

Presentera information om föreningens verksamhet och material: Exempel

 

På hemsidan bör finnas vad man kan erbjuda för verksamhet samt information om vilket material man har i samlingarna. Det kan ingå som en del i verksamhetsbeskrivningen eller finnas under en egen sida.

Se exempelvis Larsmo lokalhistoriska arkiv
 

På hemsidan är det också möjligt att sätta ut valda delar av materialet för att väcka intresse, exempelvis som månadens föremål eller varför inte "veckans pryl"  Bilder i anslutning till texen om materialet gör innehållet mera tilltalande. 

Som inspiration se exempelvis Nationalmuseet: månadens föremål
 

Har man filmer (korta) gjorda för att visa delar av verksamheten eller pågånde projekt kan man sätta in dem på youtube och sen länka till dem från hemsidan.
Se exempelvis en film av Stundars

Har man ett projekt kan man på hemsidan skapa en egen "avdelning" där man berättar i ord och bild om arbetet. På så vis kan besökare delta digitalt och kanske senare komma på besök för att "på riktigt" se något som har visats på sidan. Arbetet med projektet kan också presenteras i en blogg.

Se exempelvis Ristimäki i Ravattula, Åbo:
En hemsida har skapats för att berätta om utgrävningarna av Finlands äldsta kyrka/kyrkoplats.

Hemsidan finns här

Där finns också en blogg, men tyvärr finns den texten enbart på finska.

Bloggen hittar ni här