Samlingsförvaltning

Samlingspolitiskt program, riktlinjer för samlingen eller samlingstrategi? Alla benämningarna används om detta dokument som beskriver hur man förvaltar sin samling och vilka riktlinjer man följer.
I programmet finns beskrivet det arbete som berör samlingarna; samla in, sköta om, katalogisera, utveckla och göra tillgängligt. Där finns också beskrivet föreningens syfte och verksamhet.
På nätet hittas idag många museers samlingspolitiska program vilka kan användas som modell när man gör föreningens egen förvaltningsplan. 

 

Samlingspolitiskt program
 

Helsingfors stadsmuseum och Västra Nylands museum har utarbetat en modell för att skriva ett samlingspolitiskt program som innehåller instruktioner och exempelfraser.
Författarna rekommenderar att lokalmuseet skriver samlingspolicyn tillsammans med ansvarsmuseet.

Ett samlingspolitiskt program - modell (word)


Projekt Museum 2015 och Museiverket har gett ut en nätpublikation som kan användas som minneslista när man skapar en samlingsstrategi.

Publikationen finns för tillfället endast på finska och kan laddas ner här:

Kokoelmapolitiikan muistilista museoille (pdf)

 

Samlingsutveckling
 

Samlingsutveckling är en central och avgörande aspekt inom museiverksamheten. Det innebär att aktivt forma och förvalta samlingen över tiden. Genom att berika samlingen med relevanta och unika föremål och material kan man locka en bredare publik. Dessutom har en växande och spännande samling potentialen att dra till sig donationer och bidrag.

Nedan finns modeller för blanketter som har utarbetats av Helsingfors stadsmuseum och Västra Nylands museum.
Anpassa blanketterna (komplettera eller ta bort) efter museets behov.

 

Avlägsnande ur samlingen
 

Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett stöd (nov 2017) som museer kan använda för att utveckla sina egna riktlinjer kring gallring. Publikationen "God samlingsförvaltning - stöd för museer i gallringsprocessen" finns som pdf:

God samlingsförvaltning - publikation


 

Märkning av museiobjekt
 

Märkning är viktig för att kunna identifiera och länka tillhörande information till ett museiobjekt. Riksantikvarieämbetet ger råd om att fysiskt märka ett objekt på deras hemsida:

Riksantikvarieämbetet - Märkning