Museiutbildning - Planering av ett nytt projekt

För att göra en bra projektbeskrivning vill vi gärna höra vad ni föreningar har för behov i er verksamhet. Projektet kommer att erbjuda föreläsningar, kurser, seminarier mm, och delvis kommer det att göras digitalt så att alla kan delta i sådant som intresserar oberoende var man bor. 

Det är föreningarnas behov av kurser, föreläsningar och temadagar som skall styra utbildningsprojektets innehåll, så därför vänder vi oss till er med vår förfrågan om vilka slags kunskaper och färdigheter det finns behov av i er verksamhet för att vi lika framgångsrikt som hittills, ska kun förkovra våra hembygdsmuseer och föra vårt kulturarv vidare.

Exempel på lyckade projekt och verksamhetsformer som ni gärna vill och kan dela med er av - tas också tacksamt emot.

Här nedan kan du svara på frågorna i fälten och gärna önskar vi att du/ni också  uppger föreningens namn eller ort. 

 

 

Skriv siffran 7 med bokstäver:
Finlands svenska hembygdsförbund rf.