Planering av utbildningspaket
 

För att säkerställa att utbildningspaketen inom projektet blir användbara för er, vill vi gärna höra vilka behov ni föreningar har inom er verksamhet.

 

Projektet kommer att erbjuda föreläsningar, kurser, seminarier mm, både på plats och digitalt, så att alla kan delta i sådant som intresserar oberoende var man bor. 

Det är föreningarnas behov av kurser, föreläsningar och workshopar som skall styra utbildningsprojektets innehåll. Därför vänder vi oss till er med vår förfrågan om vilka slags kunskaper och färdigheter det finns behov av i er verksamhet för att vi lika framgångsrikt som hittills, ska kunna förkovra våra hembygdsmuseer och föra vårt kulturarv vidare.

Vi är också intresserade av att höra om lyckade projekt och verksamhetsformer som ni gärna vill och kan dela med er av.

Här nedan kan ni svara på frågorna i fälten och gärna önskar vi att ni också uppger föreningens namn eller ort. 

 

Tack för er medverkan!

 

Skriv siffran 2 med bokstäver: