Välkommen till Digihems hemsida!

 

Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet. Digihem startade som ett projekt och pågick under tiden 1.10.2014 31.12.2017. Från början av år 2018 är Digihem en integrerad del av Fsh:s ordinarie verksamhet.

Digihem riktar sig till Hembygdsföreningar som förvaltar lokalt kulturarvsmaterial i form av foton, föremål och arkivalier, och som namnet säger så ligger fokus på främst det digitala materialet.

Digihem ger information om hur man tar tillvara, hanterar och sparar det digitala materialet samt gör det tillgängligt. Digihem ordnar kurser, seminarier och träffar på olika orter i svenskfinland.
I Åboland och Österbotten finns Digitala ombud som fungerar som sin regions stöd i föreningarnas digitala arbete.

 

 

Digihem


Finlands svenska hembygdsförbundets nya satsning

Kunskapsbank om digitalisering av kulturarv

Presenterar hembygdsföreningarnas arkiv och samlingar