Infodag på Stundars om katalogisering 17.3.2018

01.03.2018 kl. 15:03

 

Det stora projektet Museum 2015 är avslutat och nu finns en av slutprodukterna färdig och till salu, nämligen katalogiseringsprogrammet MuseumPlus RIA (MPRIA).  Många Landskapsmuseer håller på med utredningar om hur de går vidare med MPRIA eller eventuellt andra program. Vad betyder det här för hembygds- föreningarna och problemet med att få tillgång till  s.k samlingsförvaltningssystem (katalogiseringsprogram) till ett rimligt pris?

Många föreningar använder Gunnar och det har länge funnits frågor kring överföringen av det inmatade materialet. Stundars i Korsholm är ett av de museer som har "Gunnar" och som nu kommer att skaffa ett annat program. För att smidigt få materialet i Gunnar överfört  måste det "mappas"  och till det arbetet har anlitats Oskar Ros (lektor vid Borgaregatans högstadium). Det här är ett arbete som även kan köpas av de som leverarar program. Eftersom det digitala språket och sättet att få datorer att kommunicera är likadant oberoende av program, är Oskars resultat användbart på allt digitalt arbete.

Fsh/Digihem ordnar nu en informationsdag på Stundars i Solf om digital katalogisering, olika programalternativ samt en presentation av arbetet med att göra "Gunnar mobil".
Föreningar som använder Gunnar får nyttig information om vad man kan tänka på när man idag katalogiserar för att underlätta en eventuell framtida överföring av programmet.
Den informationen kan användas även av de föreningar som inte har något program utan använder exempelvis excel-tabeller.
Genom att följa de direktiv som finns om digital katalogisering gör man det möjligt att smidigt flytta information; en förutsättning för att digitalt material ska vara läsbart även i framtiden.

Observera att det finns möjlighet att ta med egen dator och få svar på frågor kring er förenings digitala katalogisering.

Ladda ner programmet här. 
Anmälningar till Digihem/Susanne senast måndag 12.3.2018.

 

Motsvarande informationsdag kommer att ordnas på Lärkkulla i Karis lördagen den 28.4.2018. Mera info senare.

Informationsdagen stöds ekonomiskt av

 

Material och länkar till webbsidor

Katalogiseringsanvisningar samt minimiuppgifter
luettelointiohje.fi

Svenska anvisningarna i pdf format hittas på sidan längst ner till höger,                      eller klicka här

Minimiuppgifterna, 9 huvudgrupper
    1. Identifieringsinformation

De övriga grupperna publiceras under fliken Material / Minimiuppgifter, under april månad.
 

 

 

Susanne Lagus