Föreningsekonomi

Att ha ordning och reda i ekonomin är viktigt för att säkerställa föreningens långsiktiga hållbarhet och framgång. Genom att ha koll på ekonomin kan ni bättre planera och budgetera för framtida aktiviteter och investeringar, samt hantera eventuella ekonomiska utmaningar som kan uppstå.

Allmän info om föreningens ekonomi


Föreningsresursen innehåller mycket nyttig information om olika aspekter som berör föreningens ekonomi. Här finns info om verksamhetsplan och budget, grunderna i bokföring och en kontoplan.

Föreningsresursen - EkonomiWebbinarium: Grundkurs i föreningsekonomi (SVF)
 

Är du kassör i en förening eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? Denna grundkurs i föreningsekonomi med enhetschef Inger Tallgård behandlar: kassahantering, löner och arvoden, bokslutspresentation samt skattedeklaration.