Medlemsrekrytering

En hembygdsförening hålls vid liv genom sina medlemmar. Därför är det viktigt att välkomna nya medlemmar som kan bidra med nya idéer, perspektiv och färdigheter.

Genom att engagera nya medlemmar i föreningens arbete kan vi säkerställa att våra lokala traditioner och berättelser lever vidare och utvecklas för framtida generationer att ta del av.

Men hur når vi ut till intresserade människor? Hur skapar man en större gemenskap och lockar nya målgrupper?

 

 

Nå nya målgrupper-webbinariet (april 2023)
 

Ett intressant seminarium om att nå nya målgrupper och vad mångfald och inkludering innebär.

Det presenteras bl.a. enkätresultat om ungas tankar kring föreningsliv och -engagemang från projektet ”Ung i förening” (se deras handbok nedan) samt idéer och tips om hur man lockar nya medlemmar på hemsidan och sociala medier med hänsyn till olika målgrupper.

 


 

Under fliken Aktiviteter och evenemang hittar ni ytterligare förslag och idéer om hur ni kan locka nya målgrupper till föreningen.