Fotografier


Fotovårdarens 15 budord


Sammanställda av J-O Hedman, Jakobstads Museum

Fotovårdarens 15 budord


 

Ta hand om dina fotografier
 

Dokumentet "Ta hand om dina fotografier" är sammanställt av J-O Hedman, Jakobstads museum.
Det är en bra början på hur man tar tillvara fotografier och ordnar upp.  Vilka uppgifter som bör antecknas om fotografier, både när de tas emot och när de sparas kommer att kompletteras. Den informationen kommer också att hittas under Katalogisering.

Ni kan läsa och ladda ner dokumentet här:

Ta hand om dina fotografier

 

Katalogiseringsanvisningar för museer
 

De nationella direktiven för katalogisering finns på Museiverkets hemsida både på finska och svenska. Där hittar man vilka uppgifter som ska antecknas när man katalogiserar fotografier.

Katalogiseringsanvisningar

 

Digitalisering av fotografier
 

På Finlands fotografiska museets webbsida finns Valokuvien digitointi (endast på finska) där man har sammanställt olika saker som berör digitalisering av fotografier. Där finns också flera olika föredrag och presentationer om ämnet (pdf-format).

Valokuvien digitointi

 


Digitalisering i bildarkiv

En läsvärd text för dig som ska digitalisera fotografier, sammanställd av Anne Isomursu.

Digitalisering i bildarkiv