Katalogisering

Museiverkets katalogiseringsanvisningar

Museiverket har gett ut anvisningar för att katalogisera föremål, fotografi, konstverk, arkivmaterial och audiovisuellt material.


Museiverkets katalogiseringsanvisningar

 

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0
 

En nätpublikation som gavs ut år 2012  av projektet Museum 2015 och Museiverket.


Museum 2015 - Katalogiseringsanvisningar


 

Några allmänna råd om katalogisering


Allmänna råd för er som arbetar med katalogisering, digitalt eller med papper och penna.


Digihem - Allmänna råd om katalogisering