Katalogisering

Museiverkets katalogiseringsanvisningar

Museiverket har gett ut anvisningar för att katalogisera föremål, fotografi, konstverk, arkivmaterial och audiovisuellt material.
Anvisningarna kan laddas ner som pdf-filer här.
 

Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0

En nätpublikation som gavs ut år 2012  av projektet Museum 2015 och Museiverket.
Ladda ner publikationen här.
 

Några allmänna råd om katalogisering

Allmänna råd för er som arbetar med katalogisering, digitalt eller med papper och penna.
Ladda ner dokumentet här