Minimiuppgifter vid katalogisering


Lista på minimiuppgifter
 

Projektet Museum 2015 har gett ut en lista på vilka de minimiuppgifter är som bör antecknas om ett objekt när man katalogiserar. I själva katalogiseringsanvisningarna finns sedan förklarat vad den här informationen är, hur den ska antecknas samt exempel. Katalogiseringsuppgifterna baserar sig på standarden Spectrum, och innehåller totalt ca 540 olika uppgifter.

Minimiuppgifter - en översikt


Katalogiseringsanvisningarna kan laddas ner som pdf-dokument från Museiverkets webbsida. I anvisningarna finns även minimiuppgifterna i slutet av dokumenten, se innehållsförteckningen.

Museiverkets hemsida

Observera! Här finns uppräknat endast vilken typ av information som bör nämnas om olika objekt. Det är inte ett exempel på fält i ett katalogiseringsprogram.
 

I inledningen till Katalogiseringsanvisningarna finns förklarat hur uppgifterna är uppbyggda och i dokumentet "Förklaringar"  (uppdaterad 18.5.2018) finns samma text (s 8 i anvisningarna).

Katalogiseringsuppgifter (dokument)

 

Minimiuppgifter: 9 huvudgrupper
 

Här nedan finns minimiuppgifterna indelade i 9 huvudgrupper och som mer detaljerad information i separata dokument.
Färgkoderna hänvisar till de som finns i dokumentet "Förklaringar" och är ett urval för att göra infromationen mera lättläst.
 

9 huvudgrupper

1. Identifieringsinformation

2. Förvärvsinformation

3. Objektets insamlings- och utgrävningsinformation

4. Rättigheter

5. Historiska uppgifter

6. Objektbeskrivning

7. Information om användning av objektet

8. Objektets placering

9. Redigeringshistorik
 

Har man inte ett s.k katalogiseringsprogram är excel-tabeller ett (tillfälligt) säkert alternativ.
För att en framtida eventuell överföring ska kunna göras på ett smidigt och relativ förmånligt sätta är det viktigt att alla använder samma uppställning. Finns det fält man inte använder kan de dras ihop, men de ska inte inte tas bort ur dokumentet.

Minimiuppgifterna kan laddas ner som en excel-tabell, där alla dessa uppgifter ingår.

Vill er förening använda exceltabellerna, ta kontakt.

Till kontaktformuläret