Klicka på kartans pilar så ser du vilket program som har ordnats eller kommer att ordnas samt av vilken förening. Samma information finns också i pdf format här under.
Förteckning över föreningarnas program (pdf)

 

 

Jubileumsåret 2017

Den 6.12.2017 har det gått 100 år sen Finland blev en självständig stat. Märkesåret har temat "Tillsammans" och på hemsidan www.suomi100finland.fi hittar du mera information.

 

Nu efterlyser vi lokalhistoria berättad i text, bild och ljud

FSH och Digihem hoppas att så många hembygdsföreningar som möjligt deltar i jubileet. FSHs planer för hur märkesåret  kommer att firas presenteras här nedan. Men det finns ytterligare många andra sätt att uppmärksamma jubileumsåret och du kan läsa mer om dem längre ner på sidan. Digihem kan hjälpa din förening med att presentera materialet digitalt.

Det officiella programmet "Tillsammans100" har som mål att de som deltar ska vara klara med utställningar mm till slutet av december 2016.
 

 

Finlands svenska hembygdsförbund och Digihems plan för att uppmärksamma året.

Planen består av tre delar:

1.Digital utställning - "Historisk hembygd 1917" 

Hembygdsföreningar som har lokalt kulturarvsmaterial erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta i en gemensam utställning om tidsperioden. Alla föreningar är välkomna att delta och man får gärna vara medlem i FSH r.f.

Materialet kommer att sättas in i Digiarkiv och visas på  webbsida  www.historisk.hembygd.fi. Utställningen kommer att ha flera underrubriker och stort fokus kommer att ligga på den vanliga människans vardag. Tanken är att man ska kunna delta med tämligen liten arbetsinsats och få föremål, exempelvis ett föremål, en berättelse eller ett fotografi. Alla föreningars material bildar tillsammans en fin helhet.

Utställningens rubrikerna är inte helt klara men de kommer att delas in i större helheter, exempelvis Vardagen och Första Världskriget och Lokalsamhället.  Dessa i sin tur kommer att ha flera underrubriker, exempelvis: Arbete, Föreningsliv, Skolväsendet, Skyddskårer  osv. ; Arbete, Skolväsendet, Hus och bostäder, Väderleksförhållanden, Matbrist, ransonering och prisregleringar på livsmedel, Familjen, Näringar, Fest och nöjen, Föreningsliv, Fest och nöjen, Hälsovård, Ryska inslaget i lokalmiljön, Oroliga tider, Röda garden, Skyddskårer och Finlands självständighetsförklaring.

Planen för den digitala utställningen kan du ladda ner här.

 

2. Fotoutställning för barn och unga. ”min hembygd”. Foton från den egna hembygden kan sättas in på exepelvis Twitter eller andra sociala medier. Tanken är att de unga ska med sin telefon kunna ladda upp bilder från sin hembygd, platser eller saker som de uppfattar som viktiga för dem.

3. ”Min nya hembygd” fotoprojekt med nyfinländare i samarbete med andra aktörer. Vad blir viktiga "landmärken" när nyfinländare kommer till sin nya hembygd? Vad uppfattas som speciellt, fint eller viktigt. Fotografierna kan laddas upp till en gemensam utställning genom s.k #hashtags (staketsymbolen).

Vill du veta mera om #staketsymbolens historia och vad det är, klicka här

 

Infoträffar

Projektledaren Susanne kommer att besöka de olika regionerna i Svenskfinland för att informera om Jubileumsåret, den digitala utställningen och hur din förening kan delta. Det finns då också möjlighet att vi tillsammans går igenom hur man sätter in material i den digitala utställningen.

 

Preliminär tidtabell samt fastslagna datum för infoträffar ser ut på följande sätt:                                                                                                                   Österbotten -

  Korsholm - torsdagen 22.9.2016 kl. 18-20 på Stundars. Ladda ner inbjudan.

  Oravais - tisdagen 11.10.2016 kl. 18-20 vid Furirbostället. Ladda ner inbjudan.

  Nykarleby - tisdagen 8.11.2016 kl. 17.30 vid Nykarleby ämbetshus. Ladda ner   
  inbjudan.

  Jakobstad - onsdagen 9.11.2016 kl. 17.30 vid Jakobstads museum. Ladda ner     
  inbjudan.

  Närpes - tisdagen 29.11.2016 kl. 18 i Närpes stadshus. Ladda ner inbjudan.

 

Åboland - NYTT DATUM och NY PLATS! fredagen 30.9.2016 kl. 10 på Kimito vid Sagalunds museum. Ladda ner inbjudan.

onsdagen 28.9 2016 kl. 13-15  vid Pargas hembygdsmuseum

                  

Helsingfors - lördagen 1 oktober, på Föreningsdagen och programinfo kommer på FSHs och Digihems webbsida i slutet av augusti.

 

Västra Nyland -

Kyrkslätt, torsdagen 27.10.2016 kl. 18 vid Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C.  Ladda ner inbjudan.     
OBS! Klockslaget ändrat till 17.15.

Karis, fredagen 18.11.2016 ungefär kl. 17 vid Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3. Hålls efter FSH:s Höstmöte. Ladda ner inbjudan.

                                                                        

Östra Nyland - föreningarna är välkomna att delta på infotillfället som hålls i Helsingfors lördagen den 1.10.2016, se ovan.

 

Kontakta gärna projektledaren om ni har frågor.

 

På vilka andra sätt kan man uppmärksamma Jubileumsåret 2017

Har ni i föreningens ägo material som belyser den här tiden, och måste det eventuellt kompletteras, för att kunna presenteras? I det här skedet är det viktigaste att börja fundera på vilket sätt och med vilket material ni kan delta.

Utställningar. Kan göras både fysiskt och/eller digitalt. Gör ni en digital uställning på hemsidan kan exempelvis Digiarkiv användas; fotografier, texter, tidningar, lokalt mode under året, företeelser eller platser i miljön relaterade till någon speciell händelse.

Temakvällar där man utgår från exempelvis en uställning eller har inbjudna gäster.

Tidsresor- här finns hjälp att få från andra organistioner

Berättelser, som kan sättas upp på hemsidan som ljudfiler. Det finns redan en mängd inspelat material som kan innehålla intressanta saker från din hembygd.

Nytt och gammal  Speciella händelser eller platser från året 1917 och vad betyder dessa platser idag? Vad används dessa platser till idag?

Byn/orten/kommunen år 1917  En allmän presentation av levnadsvillkoren år 1917. Hur fungerade samhället? Hur många gick i skolan? Fanns det någon form av industri på orten? Vad var populärt under det här året? Hände någonting stort i lokalmiljön som fick större uppmärksamhet än händelserna som ledde fram till 6.12.1917?

 

 

 

 

 

Finlands självständighetsförklaring 4.12.1917, klicka här

Renskriven version, klicka här