Foto från Wennströms lanthandelsmuseum, Vårdö.

Hembygdsföreningarnas program som ordnas med anledning av Jubileumsåret

 

Klicka här för att öppna ett dokument där föreningarnas program finns sammanställt

Genom att klicka på de länkar som finns i dokumentet kommer du vidare till de olika programmen eller till föreningarnas webbsidor.

 

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf.